Hyvä lämmitys on yhdistelmä useita lämmönlähteitä

Talomestari 1/2018
Kategoriat:
Avainsanat Kategoriat

Hybridilämmityksellä voi parantaa omavaraisuusastetta ja madaltaa käyttökustannuksia

1980-luvulla taloihin rakennettiin usein öljylämmitys. 1990-luvulla suosiossa oli suora sähkölämmitys. 2000-luvulla maalämmöstä tuli suosittu. Juuri nyt suositaan hybridilämmitysjärjestelmiä.

Ekolämmöx Oy:n energia-asiantuntija Kari Balk toteaa ihmisten tietoisuuden erilaisista lämmitysmahdollisuuksista kasvaneen. Taloa ei ole pakko lämmittää esimerkiksi vain maalämmöllä, öljyllä tai sähköllä, muitakin vaihtoehtoja on runsaasti. Hybridilämmityksellä tarkoitetaan kahden tai useamman lämmitysmuodon vuorottelua, esimerkiksi vuodenajan tai vuorokauden ajan mukaan. Tällöin hyödynnetään kummankin lämmitysmuodon parhaat puolet ja olosuhteet. Lämmitysmuotoja voi olla useampikin vuorottelemassa tai myös samanaikaisesti toiminnassa.

Hybridijärjestelmällä voi päästä lämmityksessä jopa omavaraisuuteen ja samalla oikeilla valinnoilla voi säästää isoja rahasummia energialaskuissa. Omavaraisuus on alkanut kiinnostaa ihmisiä etenkin energian hinnan nousun ja sähkön siirtomaksujen nousun myötä. Pitkän ajan kuluessa kertyy myös taloudellista säästöä, kun järjestelmät ovat ensin maksaneet itsensä takaisin.

Ihmisten tietoisuus on kasvanut

Vihtiläisen Ekolämmöx Oy:n energia-asiantuntija Kari Balk sanoo ihmisten tietoisuuden erilaisista lämmitysmahdollisuuksista kasvaneen. Suora sähkölämmitys on ollut suosittu, onhan se helppo ja vaivaton lämmitysmuoto. Sähkön kustannukset ovat kuitenkin jatkuvassa nousussa, jolloin lämmityskulut nousevat.

Toinen ongelma on se, että sähkölämmitteisen talon lämmitysjärjestelmää on hyvin vaikea muuttaa toiseksi, ja muutostyö tulee kalliiksi.

– Suoraan sähköön tai vain öljylämmitykseen perustuvia taloja tehdään enää harvoin. Maalämpö on suosittu, mutta rakennuspaikkoja on pohjavesialueilla, joille ei saa porata maalämpökaivoa. Jos tontin maaperä on hyvin hiekkainen, tulee maalämpökaivojen poraaminen kalliiksi. Maalämpö ei ole myöskään taloudellisesti mielekäs vaihtoehto, jos talon koko on alle 150 neliötä; Balk sanoo.

Nyt yleistyvät erilaiset hybridijärjestelmät.

– Hybridilämmitys tehdään yhdistelemällä sopivia järjestelmiä talon koon, energiankulutuksen ja asiakkaan käyttötottumusten perusteella. Esimerkiksi aurinkokeräimet, vesikiertoinen takka tai vesikiertoinen kiuas voivat tuottaa talon lämmitysenergian, sanoo Kari Balk.

Ekolämmöx suunnittelee uusiutuvaan energiaan perustuvia lämmitysjärjestelmäkokonaisuuksia. Hybridijärjestelmiä rakennetaan sekä vanhoihin että uusiin taloihin. Yritys hoitaa niin järjestelmän suunnittelun, toimituksen kuin asennuksenkin.

Miten vesi lämmitetään?

-Uuden omakotitalon rakentamista suunniteltaessa kannattaa pohtia tarkasti, miten talo ja käyttövesi aiotaan lämmittää. Lämmitysjärjestelmää mietittäessä ensimmäinen merkitsevä asia on talon koko, siitä voi laskea talon lämmitysenergian tarpeen. Myös talon asukkaiden lukumäärällä ja käyttötottumuksilla on merkitystä lämmitysjärjestelmää valittaessa, toteaa energia-asiantuntija Kari Balk.

Lämmitysvaihtoehtoja on markkinoilla runsaasti, siksi harkintaa kannattaa käyttää.

-Pitää miettiä, mitä ominaisuuksia arvostaa ja miten vaivattoman lämmitysmuodon taloonsa haluaa. Kannattaa suoda ajatus sillekin, että jos haluaa myöhemmin myydä talon, niin millainen lämmitysjärjestelmä mahdollisesti ostajia kiinnostaa.

Kari Balkin mukaan alle 150 -neliöisissä taloissa hybridilämmitysjärjestelmä on kustannustehokkain.

– Tämän kokoisten talojen vuotuinen energiankulutus on noin 10 000 kilowattituntia. Tästä puolet kuluu käyttöveden lämmittämiseen. Yleensä paras vaihtoehto on useamman lämmönlähteen yhdistelmä. Yhdistelmässä voivat olla aurinkokeräimet, vesikiertoinen takka ja energian talteen ottava piippu.

Tulosta myös osittaisilla muutoksilla

Kari Balk kannustaa ihmisiä miettimään myös vanhempien omakotitalojen lämmitysasioita. Hän sanoo, että ensin kiinteistöille tehdään energiatodistus ja pyritään sen avulla minimoimaan energiahäviöt. Vasta kulutustottumusten kartoittamisen jälkeen kannattaa lähteä miettimään sopivia muutoksia energiantuotantojärjestelmään.

Vesikiertokiukaassa on tulipesän sisällä lämmönvaihdinyksikkö, joka yhdistetään kiertovesipumpun avulla hybridivaraajaan ja talon lämmitysjärjestelmään. Vesikiertokiukaan tuottamalla lämmöllä katetaan lämpimän käyttöveden tarve ja lämmityskaudella myös osa talon lämmityksestä.

Öljykattilan voi lämmitysveden lämmityksessä korvata maalämpöpumpun lisäksi myös ilma-vesilämpöpumpulla, joka ottaa lämpöä ilmasta ja luovuttaa sen veteen.

– Vanhemmissa taloissa lämmitysjärjestelmien osittaisella uusimisella voidaan saavuttaa isoja säästöjä. Omakotitalossa voidaan uusia kiuas. Kun taloon asennetaan vesikiertoinen kiuas, voidaan kiukaan tuottamalla lämpöenergialla hoitaa käyttöveden lämmitys. Sama tulos saavutetaan aurinkokeräimien avulla.

Lämmitys yli 60 prosenttia talon käyttökuluista

Omakotitalon käyttökuluista suurin vuosittainen kustannus muodostuu lämmityksestä, sillä noin 60 prosenttia kaikesta käyttämästämme energiasta kuluu tilojen lämmittämiseen.

Jos talon lämmityskustannukset ovat esimerkiksi 3 500 euroa vuodessa, niin rahaa kuluu noin 291 euroa kuukaudessa lämmitykseen. Lämmityskustannuksissa voi syntyä vuositasolla satojen eurojen säästöt. Oikean lämmitystavan valinnalla ja energiatehokkailla seinillä sekä ikkunoilla rakennetun talon sähkönkulutusta voidaan alentaa 5 000-1 0 000 kilowattituntia vuositasolla.

Lähde: Talomestari 1/2018

Teksti: ew