Ilmavesilämpöpumppu hinta – Ymmärrä kustannukset ja tee fiksu päätös

Kategoriat:
Avainsanat Kategoriat

Ilmavesilämpöpumppujen suosio on valtavassa kasvussa. Eikä suotta, sillä laite tarjoaa äärimmäistä kustannustehokkuutta ja ekologisuutta helposti ja vaivattomasti joko itsenäisenä lämmitysjärjestelmänä tai hybridilämmityksessä.

Mutta kuinka paljon ilmavesilämpöpumpun hankinta ja asennus maksavat? Tässä artikkelissa käymme läpi mistä ilmavesilämpöpumpun hinta muodostuu, sekä mitä ottaa huomioon ennen ostopäätöstä.

Ilmavesilämpöpumppu asennettuna maksaa keskimäärin 12 000 – 20 000 euroa. Laitevalmistajien hinnat ovat nousseet viime vuosina merkittävästi. Hinta on aina tapauskohtainen, ja siihen vaikuttavat useat tekijät.

Laitteen hinta

Suurin vaikuttava tekijä ilmavesilämpöpumpun kokonaiskustannuksissa on itse laitteen hinta. Eri laitteiden ja mallien välisiä eroja hinnassa selittävät mm. seuraavat tekijät:

 • Teho ja malli: Ilmavesilämpöpumppuja on saatavilla eri tehoisina ja kokoisina. Tehokkaammat ja suuremman kapasiteetin laitteet ovat yleensä kalliimpia, mutta ne tuovat suurempia säästöjä lämmityskustannuksiin. Siksi onkin tärkeää mitoittaa laite vastaamaan kotisi lämmitystarvetta. Monoblock-koneet joissa lämmönvaihdin on ulkona  ovat tyypillisesti kalliimpia kuin split-koneet joissa lämmönvaihdin on sisäyksikössä.
 • Brändi ja laatu: Aivan kuten monien muidenkin tuotteiden kohdalle, brändi ja laatu vaikuttavat merkittävästi ilmavesilämpöpumpun hintaan. Luotettavien valmistajien laitteet ovat usein kalliimpia, mutta ovat varmatoimisempia ja pitkäikäisempiä.
 • Mahdolliset lisävarusteet: Jossain tapauksissa ilmavesilämpöpumppu voi vaatia lisävarusteita, kuten erityisiä suodattimia, työsäiliö varaaja, melunvaimentimia tai ohjausjärjestelmiä. Ne voivat nostaa laitteen hintaa, mutta parantavat laitteen tehoa ja käyttömukavuutta.

Ota huomioon, että vaikka laitteen hinta muodostaa suuren osan kokonaiskustannuksista, ei se ole ainoa vaikuttava tekijä. Asennus, huolto ja käyttökustannukset vaikuttavat kokonaiskustannuksiin pitkällä aikavälillä.

Asennuskustannukset

Laitteen hinnan lisäksi asennus muodostaa suuren osan ilmavesilämpöpumpun hankintakustannuksista. Asennuskustannuksiin vaikuttaa muun muassa:

 • Työn osuus: Asennuksen hinta muodostuu pääosin työn osuudesta. Ilmavesilämpöpumpun asennus on aina ammattilaisen työtä, joka vaatii kokemusta ja erityisiä työvälineitä.
 • Mahdolliset lisätyöt: Erikoistapauksissa ilmavesilämpöpumpun asennus voi vaatia lisätöitä, kuten sähkö- ja putkitöitä, jotta laite toimii optimaalisesti.
 • Kohteen sijainti: Jos asennettava kohde on kauempana tai vaikeasti saavutettavissa, voi se vaikuttaa asennuskustannuksiin.

Käyttökustannukset

Alkuinvestoinnin jälkeen on tärkeää ottaa huomioon myös järjestelmän käyttökustannukset.

Sähkönkulutus: Ilmavesilämpöpumpun suurin käyttökustannus on laitteen sähkönkulutus. Vaikka ilmavesilämpöpumput ovat energiatehokkaita, niiden tehokkuus ja sähkönkulutus voi vaihdella ulkolämpötilan mukaan. Kovilla pakkasilla laite voi kuluttaa enemmän sähköä pitääkseen sisätilat lämpiminä. Tällöin lämpöpumpun rinnalla voisi olla vesikiertokiuas tai vesikiertotakka jotka leikkaavat sähkön kulutushuippuja kylmimpinä kausina ja tuottavat samalla myös lämmintä käyttövettä.

Huolto ja sen kustannukset: Säännöllinen huolto on tärkeää ilmavesilämpöpumpun tehokkuuden ja pitkäikäisyyden kannalta. Vaikka ilmavesilämpöpumput vaativat yleensä vähemmän huoltoa kuin useat muut lämmitysjärjestelmät, on tärkeää varata budjetti säännöllisille tarkastuksille ja mahdollisille korjauksille.

Mahdolliset korjaukset: Vaikka ilmavesilämpöpumput ovat erittäin luotettavia, ne voivat vaatia korjauksia pitkällä aikavälillä. Korjausten kustannukset voivat vaihdella riippuen vian laadusta ja laajuudesta.

Energian hintavaihtelut: Sähkön hinta voi vaihdella ajan mittaan, mikä vaikuttaa suoraan ilmavesilämpöpumpun käyttökustannuksiin. On hyvä seurata energiamarkkinoita ja kilpailuttaa sähkösopimus säännöllisesti.

Tuet ja avustukset

Ilmavesilämpöpumppujen hankintaan ja asennukseen on saatavilla useita erilaisia tukia ja avustuksia, jotka vähentävät kokonaiskustannuksia ja tehdä investoinnista entistä houkuttelevamman. Tukien ja avustusten määrä ja ehdot voivat vaihdella alueittain ja vuosittain.

 • Kotitalousvähennys: Voit hyödyntää ilmavesilämpöpumpun asennukseen vuosittaisen kotitalousvähennyksen. Kotitalousvähennys on vuonna 2023 60 prosenttia työn osuudesta. Jos kiinteistöllä on useampi omistaja, voi hankintaan saada moninkertaisen hyödyn, sillä vähennys on henkilökohtainen eikä talokohtainen.
 • ELY-keskuksen avustus: Jos vaihdat öljylämmityksen ilmavesilämpöpumppuun, olet oikeutettu ELY-keskuksen myöntämään avustukseen. Avustus on saatavilla jokaiselle kotitaloudelle, joka vaihtaa öljylämmityksen energiatehokkaampaan malliin. Tuen määrä on 4 000 euroa.

Takaisinmaksuaika

Takaisinmaksuaika on tärkeä seikka, joka ottaa huomioon ilmavesilämpöpumpun hankinnassa. Se kuvaa aika, jonka kuluessa säästöt lämmityskustannuksissa kattaa laitteen alkuinvestoinnin.

 • Säästöt perinteisiin lämmitysmuotoihin verrattuna: Ilmavesilämpöpumput voivat tarjota merkittäviä säästöjä verrattuna esimerkiksi öljy- tai sähkölämmitykseen. Nämä säästöt voivat kertyä nopeasti ja lyhentää takaisinmaksuaikaa.
 • Laitteen ja asennuksen kustannukset: Korkeammat alkukustannukset voivat pidentää takaisinmaksuaikaa. Siksi on tärkeää mitoittaa laite oikein, jotta takaisinmaksuaika on realistinen alkuinvestointiin nähden.
 • Energian hintavaihtelut: Sähkön ja muiden energiamuotojen hinnan vaihtelut voivat vaikuttaa takaisinmaksuaikaan. Alhaisemmat energiahinnat voivat pidentää takaisinmaksuaikaa, kun taas korkeammat hinnat voivat lyhentää sitä.
 • Tuet ja avustukset: Kuten aiemmin mainittiin, erilaiset tuet ja avustukset voivat vähentää alkukustannuksia ja lyhentää takaisinmaksuaikaa. Energia-avustuksia voi hakea ely-keskukselta jos luovutaan öljylämmityksestä ja aralta voi hakea avustusta myös muihin hankkeisiin.

Yhteenveto

Ilmavesilämpöpumpun hintaan kuitenkin vaikuttavat useat tekijät, kuten laitteen malli ja koko, asennus sekä mahdolliset tuet ja avustukset.

Meillä Ekolämmöxillä ilmavesilämpöpumpun hinta asennettuna on tällä hetkellä edullisimmillaan noin 12 500 €. On huomioitava, että hinnan ei tulisi olla ainoa ratkaiseva tekijä oikean mallin valinnassa. Lisäksi on hyvä tarkastella lämmitysjärjestelmä kokonaisuutena, jonka voi pitää sisällään muitakin elementtejä kuin ilmavesilämpöpumpun.

Kirjoittaja

Teksti: