Energia-avustus 2020

Lokuusta 2019 on ollut mahdollista hakea valtion energia-avustusta rakennuksen energiatehokkuutta selkeästi parantaviin hankkeisiin (Kts. Aran nettisivut). Varsin monella omakotitalossa asuvalla on mahdollisuus saada tämä avustus. Olemme kooneet tälle sivulle tietopaketin teemasta ja autamme myös mielellämme asiaan liittyen.

Kari Balk

Energia-asiantuntija, Ins.

Energia-avustuksen määrä ja edellytykset

Valtion energia-avustuksen maksimimäärä on 4000 tai 6000 € / asunto riippuen siitä, miten paljon remontti parantaa energiatehokkuutta. Maksimissaan 4000 €n energia-avustuksen saaminen edellyttää rakennuksen e-luvun parantamista 44 prosentilla. Suuremman 6000 €:n avustuksen saaminen edellyttää lähes nollaenergiataloa.

Esimerkki

Jos 149 m2 omakotitalon alkuperäinen E-luku on 250 kWhE/(m²a) tulee energia-avustuksen saamisen raja-arvoksi 140 kWhE/(m²a) ja korkeampaan avustukseen oikeuttava lähes nollaenergiaa vastaavaksi raja-arvoksi 112 kWhE/(m²a). Tyypillisessä omakotitalossa ensimmäisen raja-arvon saa täyttymään ilma-vesilämpöpumpulla ja jälkimmäisen sitä 4000-5000 € kalliimmalla maalämpöpumpulla.

Energia-avustus edellyttää energiatodistusta. Energia-avustuksen maksatushakemukseen tulee liittää virallinen remontin jälkeen laadittu energiatodistus sekä laskelmat parannuksesta suhteessa alkuperäisiin rakenteisiin. Ekolämmöx pystyy tekemään vaadittavat E-lukulaskelmat ja virallisen energiatodistuksen (lue lisää).

Energia-avustus vai kotitalousvähennys?

Kotitalousvähennystä ei voi saada työsuorituksiin, joihin on myönnetty energia-avustusta. Vuonna 2020 kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 2250 €, jonka saa kun yritykseltä ostettujen palveluiden työn osuus on yhteensä 5 875 euroa. Puolisot voivat saada yhteensä 4 500 euron vähennyksen. Energia-avustus on usein kotitalousvähennystä kannattavampi vaihtoehto – varsinkin jos tilaat samana vuonna muita palveluita, joihin voit saada kotitalousvähennystä. Jos suunnittet useampia toimenpiteitä energiatehokkuuden parantamiseksi, ja niitä kaikkia ei tarvita energia-avustuksen raja-arvon täyttämiseen, kannattaa remontti pilkkoa osiin ja hyödyntää ylijäävissä remonteissa kotitalousvähennystä.

Energia-avustus: ilma-vesilämpöpumppu, aurinkokeräimet ja maalämpö

Mihin korjauksiin energia-avustusta voi saada?

Energia-avustuksen saamiseksi kelpuutetaan mikä tahansa riittävästi rakennuksen energiatehokkuutta parantava toimenpide. Suunnittelussa kannattaa huomioida kiinteistön energiatehokkuus kokonaisuutena ja tehdä tarkat laskelmat eri vaihtoehtojen kustannuksista ja vaikutuksista e-lukuun. Avustuksen saaminen saattaa hyvinkin vaatia useampia toimia. ARA suosittaa käyttämään selvitystyössä asiantuntijaa, eikä se anna korjaustoimenpiteisiin liittyvää neuvontaa.

Tuen osuus korjauskustannuksista vaihtelee korjaustoimenpiteittäin. Esimerkiksi öljylämmityksen uusimisen kustannuksiin tukea saa 100% (Lue lisää öljylämmityksen korvaamisesta), muiden lämmitysmuotojen tilalle/rinnalle asennettaviin lämpöpumppu- ja aurinkoenergiaratkaisuihin 50%. Käytännössä energia-avustuksen maksimimäärä 4000 tai 6000 euroa täyttyy useimmissa hankkeissa. Yksityiskohtaisen listan eri korjaustoimenpiteiden korvausosuuksista löydät Aran sivuilta.

Onko sinulla kysyttävää korjaustoimenpiteistä? 

Soita meille (050 301 7431) tai lähetä yhteydenottopyyntö

Miten toimenpiteitä suosittelette?

Vesikiertoinen lämmönjako. Jos talossanne on vesikiertoinen lämmönjako, jonka pääasiallinen lämmönlähde on öljykattila tai energiavaraajassa olevat sähkövastustukset, on sinulla suuri todennäköisyys saada energia-avustus kohtuullisilla investoinneilla. Suosituimpia vaihtoehtoja ovat maalämpö tai ilma-vesilämpöpumppu. 

Suora sähkölämmitys. Jos rakennuksessanne ei ole vesikiertoista lämmönjakoa, keinoina on tehostaa ilmanvaihdon lämmöntalteenottoa, lisätä talon eristystä, hankkia yhden tai useamman ilmalämpöpumpun ja hyödyntää aurinkosähköä. Myös vesikiertoisen lämmönjaon rakentaminen on vaihtoehto ja siihen saa energia-avustusta.

Talon rakennusvuosi vaikuttaa merkittävästi energia-avustuksen saamisen kriteereihin, koska parannusten lähtötasona käytetään sen ajan rakentamismääräysten mukaan laskettua e-lukua. Uudemmissa taloissa laskennallinen lähtötilanteen e-luku on matalampi, minkä vuoksi niissä on vaikeampi päästä ARA:n määrittämään 44 % parannukseen. Erityisen paljon energiatehokkuutta koskevat rakentamismääräykset muuttuivat 2000-luvun alussa.

Päivittämällä lämmitysjärjestelmäsi saat paitsi energia-avustuksen, myös merkittävää säästöä vuotuisissa lämmityskustannuksissasi. Ilma-vesilämpöpumpun tai maalämmön takaisinmaksuaika on energia-avustuksen ansiosta tyypillisesti vain kuusi vuotta. Kysy meiltä apua tarkemman takaisinmaksuajan laskemiseen.

Esimerkki

Jos vuonna 2005 rakennettuun öljylämmitteiseen 110m² taloon, jossa on painovoimainen ilmanvaihto (tai koneellinen poisto) asennetaan ilma-vesilämpöpumppu, putoaisi e-luku 236:sta 132:een, mikä täyttää täsmälleen energia-asetuksen raja-arvon. Jos sama talo olisikin rakennettu vuonna 1979, putoaisi e-luku 326:sta 170:een, mikä ylittää kirkkaasti energia-avustuksen raja-arvon 182.

Kumppani energia-avustuksen hakuun

Energia-avustusta ei ole mahdollista saada ilman asiantuntijan apua. Ekolämmöx Oy on yksi harvoista toimijoista, joilla on kokonaisvaltaisesti asiantuntemusta kaikista energiaremontin suunnitteluun, toteutukseen ja avustuksen hakemiseen liittyvistä asioista.

Energia-avustuksen haku kanssamme sisältää seuraavat vaiheet:

  • 1 Kartoitamme lähtötilanteen ja annamme suosituksen ratkaisuista/toimenpiteistä, jotka täyttävät avustuksen saamisen perusteet tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.
  • 2 Autamme keräämään hakemusta varten tarvittavat tiedot ja suoritamme tarvittavat laskelmat
  • 3 Teemme energia-avustushakemuksen - joko yhdessä tai valtuuttamanasi asiamiehenä
  • 4 Toteutamme remontin ja kirjaamme kustannukset
  • 5 Laadimme remontin valmistuttua virallisen energiatodistuksen, joka liitetään ARA:lle lähetettävään maksatushakemukseen

Palvelun hinta pientaloille on 700 €

Hyvitämme energia-avustuspalvelun kustannuksista 50%, jos päätätte hankkia meiltä myös lämmitysjärjestelmän asennettuna. Toimimme Etelä-Suomen alueella.

KONSULTAATIOMME KORJAUSVAIHTOEHDOISTA ON ILMAISTA!

Ota rohkeasti yhteyttä niin kuulet, millaista ratkaisua suosittelemme, ja kuinka nopeasti se maksaa itsensä takaisin.
Soita (050 301 7431) tai lähetä viesti.

Huomioitahan, että 1.7.2020 alkaen korjaukset, joihin avustusta haetaan, saa aloittaa vasta sitten, kun avustushakemus liiteasiakirjoineen on toimitettu ARAan. Ajalla 1.1.-30.6.2020 jo tehtyjä korjaukset voivat saada avustusta, kunhan hakemus toimitetaan ARAan viimeistään 30.6.2020.