Energia-avustus taloyhtiöön

Kerrostaloon | Rivitaloon | Paritaloon

Jos taloyhtiönne suunnittelee energiatehokkuutensa parantamista, nyt on siihen loistava ajankohta. Voitte saada siihen valtiolta merkittävän summan energia-avustusta (Kts. Aran nettisivut). Olemme kooneet tälle sivulle tietopaketin teemasta ja tarjoamme asiantuntemustamme asiaan liittyen.

Kari Balk

Energia-asiantuntija, Ins.
Pätevöitynyt energiatodistuksen laatija (FISE)​

Energia-avustuksen määrä ja edellytykset

Valtion energia-avustuksen määrä on yleensä noin 50% hankkeen kokonaiskustannuksista tai 4000 € / asunto (pienempi summa hyvitetään).  

Avustuksen saamisen edellytyksenä on, että rakennuksen remontinjälkeinen e-luku on rivitaloissa 36% ja kerrostaloissa 32% parempi kuin alkuperäisten rakenteiden laskennallinen e-luku.  

ARA voi myös myöntää suuremman 6000 €:n avustuksen, mutta se edellyttää lähes nollaenergiataloa ja tulee harvoin kyseeseen taloyhtiöiden kohdalla. 

Kuka voi hakea avustusta?

Rivi- ja kerrostaloissa energia-avustuksen hakijana on aina oltava asunto-osakeyhtiö.  Yksittäinen asunto ei voi hakea avustusta. Paritaloissa avustusta voi hakea vain osaan osakkeista, jos siitä on yhtiökokouksen päätös.

Kuinka avustusta haetaan?

ARA tarjoaa ohjeita ja apua avustuksen hakuun liittyen. Suosittelemme tutustumaan ARA:n nettisivuihin ja hakuohjeeseen taloyhtiöille.

Energia-avustus maksetaan taloyhtiölle vasta korjaustoimenpiteiden jälkeen. Maksatushakemus voidaan lähettää, kun kaikki korjaustoimenpiteet on tehty ja pätevöitynyt energiatodistuksen laatija on laskenut uuden energia-todistuksen, joka osoittaa toimenpiteiden vaikutuksen e-lukuun.

ARA jakaa energia-avustusta yhteensä 20 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja 40 miljoonaa euroa vuodessa vuosina 2021–2022. Jos vuosikohtainen määräraha loppuu, siirtyy hakemus seuraavalle vuodelle. Jos määräraha loppuu viimeisenä vuonna, tehdään mahdollisesti voimassa oleviin hakemuksiin kielteinen päätös, jos lisämäärärahaa ei saada. 

Tarvitsette pätevöityneen energiatodistuksen laskijan

Energia-avustusta varten tulee tehdä energiatodistuslaskelmat sekä hakuvaiheessa, että remontin toteuttamisen jälkeen. Lisäksi tarvitaan laskelmat suunnitelluista/toteutuneista parannuksesta suhteessa alkuperäisiin rakenteisiin. Maksatushakemukseen liitettävän remontin jälkeisen energiatodistuksen saa tehdä ainoastaan pätevöitynyt energiatodistuksen laatija. Ara suosittelee, että myös hakuvaiheen laskennan tekee pätevöitynyt energiatodistuksen laatija.

Me Ekolämmöxillä pystyy tekemään teille vaadittavat E-lukulaskelmat ja virallisen energiatodistuksen (lue lisää).

Energia-avustus: ilma-vesilämpöpumppu, aurinkokeräimet ja maalämpö

Millaisiin korjauksiin energia-avustusta voi saada?

Energia-avustuksen voi saada mihin tahansa korjaustoimenpiteeseen, joka todistetusti laskee rakennuksen e-lukua avustuskriteerien edellyttämälle tasolle. 

Toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi yläpohjan lisälämmöneristys, aurinkopaneelien asennus, ilmanvaihdon parantaminen ja lämpöpumppujen asennus. Myös kaikki avustettavien toimenpiteiden vaatimat suunnitteluun, lupiin, rakennuttamispalveluihin ja valvontaan liittyvät kustannukset ovat kokonaisuudessaan avustuskelpoisia. Kustannuksiin voi sisällyttää muitakin energiaremontin kannalta välttämättömiä toimenpiteitä: esimerkiksi sähkökeskuksen uusiminne, jos maalämpöpumpun asennus edellyttää sitä. 

Energia-avustuksen osuus korjauskustannuksista vaihtelee korjaustoimenpiteittäin (kts ARA:n taulukko). Esimerkiksi öljylämmityksen uusimisen kustannuksiin tukea saa 100% (Lue lisää öljylämmityksen korvaamisesta) ja lämpöpumppu- ja aurinkoenergiaratkaisuihin 50%. 

ARA ei anna korjaustoimenpiteisiin liittyvää neuvontaa vaan suosittaa käyttämään selvitystyössä asiantuntijaa. Hybridilämmitykseen erikoistuneena yrityksenä Ekolämmöx Oy:stä voi auttaa vaihtoehtojen vertailussa ja sopivimman kokonaisuuden suunnittelussa.

Onko sinulla kysyttävää korjaustoimenpiteistä? 

Soita meille (050 301 7431) tai lähetä yhteydenottopyyntö

Mitä toimenpiteitä suosittelette?

Ei ole mahdollista sanoa suoraan täyttääkö jokin määrätty toimenpide avustuksen kriteerit, koska se edellyttää juuri kyseistä rakennusta koskevien laskelmien tekemistä, Usein avustuksen saaminen vaatii useampaa kuin yhtä toimenpidettä. Toimenpiteiden suunnittelussa kannattaa ehdottomasti kääntyä ammattilaisen puoleen.

On hyvä ymmärtää, että myös rakennusvuodella on merkittävä vaikutus energia-avustuksen saamisen kriteereihin, koska parannusten lähtötasona käytetään sen ajan rakentamismääräysten mukaan laskettua e-lukua. Uudemmissa taloissa laskennallinen lähtötilanteen e-luku on matalampi, minkä vuoksi niissä on vaikeampi päästä ARA:n määrittämään parannukseen. Erityisen paljon energiatehokkuutta koskevat rakentamismääräykset tiukentuivat 2000-luvun alussa.

Kannattaa muistaa, että energia-remontin ansiosta taloyhtiö saa energia-avustuksen lisäksi merkittävää säästöä vuotuisissa lämmityskustannuksissaan. Energia-avustus laskee merkittävästi esimerkiksi taloyhtiölle hankittavan maalämpö- tai ilma-vesipumpun takaisinmaksuaikaa. Autamme mielellämme takaisinmaksuajan laskemisessa.

Esimerkki

Vuonna 1980 rakennettu Lohjalla sijaitseva kerrostalo on kiinnostunut energia-avustuksesta. Yhtiössä on 21 huoneistoa, huoneistoalaa 1065 neliötä ja lämmitystapana öljy. Alkuperäinen e-luku oli 331, mikä tarkoittaa sitä, että energia-avustuksen kritteerit täyttyvät e-luvulla 225. Vuonna 2016 tehty ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen paransi e-luvun jo tasolle 244. Nyt taloyhtiön suunnitelmissa on asentaa öljylämmityksen rinnalle ilma-vesilämpöpumppuja, minkä kustannus on noin 70 000€. Remontin jälkeen uusi e-luku olisi 141 (pudotusta alkuperäiseen 57%). Kun otetaan huomioon remontin ja e-lukulaskelmien kustannukset (1200€) taloyhtiön olisi mahdollista saada hankkeeseensa  energia-avustusta 18 100 €. Jos taloyhtiö päättäisi luopua kokonaan öljystä, olisi avustettava määrä 35 600 €. 

Kumppani energia-avustuksen hakuun

Energia-avustusta ei ole mahdollista saada ilman energiatodistuksen laadintaan pätevöityneen asiantuntijan apua. Sen lisäksi, että meillä on kyseinen pätevyys, yrityksemme on yksi harvoista toimijoista, joilla on kokonaisvaltaisesti asiantuntemusta kaikista energiaremontin suunnitteluun, toteutukseen ja avustuksen hakemiseen liittyvistä asioista.

Voimme auttaa taloyhtiötänne energia-avustuksen kanssa seuraavilla tavoilla:
Vaihe 1

Ratkaisuiden
kartoitus

Kartoitamme lähtötilanteen ja annamme suosituksen ratkaisuista/toimenpiteistä, jotka täyttävät avustuksen saamisen perusteet tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.​

Vaihe 2

E-luku laskelmien
laadinta

Keräämme hakemukseen tarvittavat tiedot ja suoritamme vaadittavat laskelmat ja toimitamme energiatodistuksen. ​Tarvittaessa autamme hakemuksen tekemisessä.

Vaihe 3

Remontin
toteutus

Voimme tehdä teille myös tarjouksen remontin sisältämistä lämmitysjärjestelmistä ja asentaa ne, jos taloyhtiönne sijaitsee Uudenmaan alueella.

KONSULTAATIOMME KORJAUSVAIHTOEHDOISTA PUHELIMESSA ON ILMAISTA!

Ota rohkeasti yhteyttä niin kuulet, millaista ratkaisua suosittelemme. Soita (050 301 7431) tai lähetä viesti.