Mikä on energiatodistus ja mihin sitä tarvitaan?

Kategoriat:
Avainsanat Kategoriat

Mikä on energiatodistus ja miksi se on tärkeä jokaiselle talonomistajalle? Tässä artikkelissa avaamme tarkemmin mistä kodin energiatodistus muodostuu ja mihin sitä tarvitaan käytännössä.

Energiatehokkuus, kodin ympäristöystävällisyys sekä kustannustehokkaat lämmitysmuodot ovat nousseet valtavaksi puheenaiheeksi nykypäivän asuntomarkkinoilla. Yhä useampi kodinomistaja, -ostaja ja -vuokraaja kiinnittää entistä enemmän huomiota ympäristötekijöihin.

Energiatodistus on ammattilaisen laatima virallinen dokumentti, joka erittelee rakennuksen energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät sekä antaa vertailukelpoista dataa. Todistus sisältää muun muassa kiinteistön energiankulutuksen, teknisiä tietoja sekä energialuokituksen.

Mistä energiatodistus muodostuu?

Energiatodistus on paljon enemmän kuin vain paperi tai luokitus – se on kattava analyysi rakennuksen energiatehokkuudesta.

1. Energiankulutus

Energiatodistus antaa yksityiskohtaisen kuvan rakennuksen energiankulutuksesta. Tämä käsittää kaiken sähkönkulutuksesta lämmitykseen ja veden lämmitykseen. Se kertoo, kuinka paljon energiaa rakennus kuluttaa tietyssä ajassa ja vertaa tätä muihin samankaltaisiin j ja -ikäisiin rakennuksiin.

2. Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät

Rakennuksen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät ovat keskeisiä energiatehokkuuden kannalta. Energiatodistus kuvaa, minkä tyyppisiä järjestelmiä rakennuksessa on käytössä sekä mittaa niiden tehokkuutta ja niiden kuntoa.

3. Ilmanvaihto

Hyvä ilmanvaihto on tärkeää rakennuksen sisäilman laadulle, mutta se voi myös vaikuttaa energiatehokkuuteen. Energiatodistus antaa tietoa rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmästä sekä sen tehokkuudesta ja mahdollisista parannuskohteista.

4. Rakennuksen tekniset tiedot

Energiatodistus sisältää yksityiskohtaiset tiedot rakennuksen eristyksestä, ikkunoista, ovista ja muista rakenteista, jotka vaikuttavat energiatehokkuuteen. Tämä antaa kuvan siitä, kuinka hyvin rakennus pitää sisällään lämmön tai viileyden.

5. Energiatehokkuusluokka

Energiatehokkuusluokka on yksi energiatodistuksen keskeisimmistä osista. Se kertoo, kuinka energiatehokas rakennus on asteikolla A-G.

Esimerkkitaulukko energiatehokkusluokista:

EnergialuokkaEsimerkkikohde
AKiinteistö tuottaa itse energiaa esimerkiksi aurinkopaneeleilla
BErinomainen energiatehokkuus – käytössä esim ilmavesilämpöpumppu
CTavanomainen uudiskohde – hyvä energiatehokkuus
D1990-2000 välillä rakennettu kauko- tai maalämpökohde 
EEnnen vuotta 1990 rakennettu kaukolämpökohde
FEnnen vuotta 1980 rakennettu öljylämmitteinen kohde

6. Suositukset

Talonomistajan näkökulmasta yksi energiatodistuksen arvokkaimmista osista on sen antamat suositukset. Se ei ainoastaan kerro rakennuksen nykytilasta, vaan myös siitä, miten energiatehokkuutta voidaan parantaa tulevaisuudessa.

Energiatodistus on arvokas työkalu, joka auttaa ymmärtämään rakennuksen energiatehokkuutta ja tunnistamaan mahdolliset parannuskohteet.

Miksi energiatodistus on tärkeä?

Energiatodistuksen merkitys ulottuu paljon pidemmälle kuin vain rakennuksen teknisiin yksityiskohtiin. Se on avain moniin päätöksiin ja toimiin, jotka liittyvät rakennuksen omistamiseen, käyttöön ja ylläpitoon.

Kiinteistön myynti ja vuokraus:

Kun kiinteistö on myytävänä tai vuokrattavana, energiatodistus toimii kiinteistön käyntikorttina. Se antaa potentiaalisille ostajille tai vuokralaisille kuvan rakennuksen energiatehokkuudesta, mikä voi olla merkittävä tekijä päätöksenteossa. Hyvä energiatehokkuusluokka voi tehdä kiinteistöstä houkuttelevamman ja jopa nostaa sen markkina-arvoa.

Energiansäästö ja ympäristö

Energiatodistus ei ole vain dokumentti –  se on myös opas energiansäästöön. Laaja energiatodistus auttaa kiinteistön omistajia ymmärtämään, missä säästökohteet ovat ja miten niitä voidaan hyödyntää.

Faktatiedot ja päätöksenteko

Energiatodistus antaa kiinteistön omistajille tarvittavat tiedot, jotta he voivat tehdä täysin faktatietoon perustuvia päätöksiä. Olipa kyse sitten lämmitysjärjestelmän päivityksestä, ikkunoiden vaihdosta tai eristyksen parantamisesta, energiatodistus antaa selkeän kuvan siitä, mitä toimenpiteitä kannattaa harkita.

Miten energiatodistus laaditaan?

Energiatodistuksen laatiminen on monimutkainen prosessi, joka vaatii asiantuntemusta ja huolellisuutta. Se ei ole pelkkä nopea tarkastus, vaan syvällinen analyysi rakennuksen energiatehokkuudesta.

Paikan päällä tehtävä arviointi

Asiantuntija käy paikan päällä tarkastamassa rakennuksen. Tämä sisältää kaiken rakenteiden ja eristyksen tarkastamisesta lämmitys-, jäähdytys- ja ilmanvaihtojärjestelmien arviointiin.

Datan kerääminen ja analysointi

Kun tarkastus on suoritettu, asiantuntija kerää kaiken tarvittavan datan ja analysoi sen. Datan kerääminen ja sen analysointi antaa kattavan kuvan rakennuksen energiatehokkuudesta ja siitä, miten se vertautuu muihin samankaltaisiin rakennuksiin.

Raportin laatiminen

Analyysin perusteella asiantuntija laatii yksityiskohtaisen energiatodistuksen. Raportti sisältää kaikki tiedot rakennuksen energiatehokkuudesta, suositukset parannuksista ja energiatehokkuusluokituksen.

Usein kysytyt kysymykset energiatodistuksesta

Onko energiatodistus pakollinen?

Energiatodistus on lain mukaan pakollinen osa kiinteistön myyntiä tai vuokrausta. Se antaa mahdollisille ostajille tai vuokralaisille tärkeää tietoa rakennuksen energiatehokkuudesta, mikä voi vaikuttaa heidän päätökseensä.

Kuinka kauan energiatodistus on voimassa?

Yleisesti ottaen energiatodistus on voimassa kymmenen vuotta. Tämän jälkeen rakennuksen energiatehokkuus tulisi arvioida uudelleen, sillä tekniikka ja standardit kehittyvät jatkuvasti.

Miten voin parantaa kotini energiatehokkuusluokitusta

Energiatodistus ei ole vain arvio – se on myös opas. Energiatodistus antaa suosituksia ja ehdotuksia siitä, miten rakennuksen energiatehokkuutta voidaan parantaa. Suosituksiin voi sisältyä esimerkiksi uusien ikkunoiden asentaminen tai lämmitysjärjestelmän päivittäminen.


Tilaa energiatodistus Ekolämmöxiltä

Energiatodistuksen laatiminen vaatii aina paikan päällä käymisen, jotta saadaan tarkka ja luotettava arvio rakennuksen energiatehokkuudesta. Ekolämmöxin energia-asiantuntijat tuntevat erilaiset kiinteistöt ja lämmitysmuodot kuin omat taskunsa, joten voit luottaa saavasi pitävän laskelman ja asiantuntevaa palvelua.

 

Kirjoittaja

Teksti: