Tiiveysmittaus

Tiiveysmittaus on rakentamisen laadunvarmistusmenetelmä, jolla varmistetaan rakennuksen energiatehokkuus sekä rakenteiden kosteustekninen toiminta. Hatarassa rakennuksessa sisäilmaan sitoutunut kosteus kulkeutuu vuotavan ilmavirran mukana ulos ja tiivistyy rakenteeseen aiheuttaen kosteusvaurioita. Ilmavuodot aiheuttavat myös huomattavaa lisälämmityksen tarvetta. Hallitsemattomat ilmavuodot rakenteisiin on estettävä, jotta vältytään rakenteiden kosteus- ja homevaurioriskeiltä. Kylmän ulkoilman virtaaminen sisätiloihin aiheuttaa myös vedon tunnetta. Tiiviillä rakentamisella voidaan estää myös radonin pääsy sisäilmaan.

Suoritamme tiiveysmittauksen standardin SFS-EN 13829 mukaisella, kalibroidulla Blower Door-laitteistolla, joka muodostaa rakennukseen tai asuntoon 50Pa alipaineen. Laitteisto mittaa kuinka monta kertaa mitattavan kohteen ilmatilavuus vaihtuu tunnissa.

Lue lehtiartikkeli aiheesta: “Tiiveysmittaus paljastaa lämmön vuotokohdat

Katso lisätietoa talojen tiiviysmittauksesta yhteistyökumppanimme EnerOpt Ky:n -sivuilta.

Ota yhteyttä

Kari Balk
Kari Balk