Energiatehokkuuden parantamiseen avustusta

Talomestari 5-6/2020

ARA:lta voi saada tukea mihin tahansa riittävästi energiatehokkuutta parantaviin toimenpiteisiin, ja Ely-keskukselta siirryttäessä öljylämmityksestä muihin lämmitysjärjestelmiin.

ARA:n energia-avustuksen saamiseksi kelpuutetaan lähes mikä tahansa riittävästi rakennuksen energiatehokkuutta parantava toimenpide.

– Myös suunnittelutyöhön voi saada avustusta. Hakemus voi sisältää useita eri aikaan toteutettavia toimenpiteitä, kertoo energia-asiantuntija Kari Balk Ekolämmöx Oy:stä.

ARA:lta haettavan valtion energia-avustuksen maksimimäärä on 4 000 tai 6 000 euroa asuntoa kohden riippuen siitä, kuinka paljon remontti parantaa energiatehokkuutta.

Ely-keskukselta saa tukea 4 000 euroa, jos öljylämmityksestä siirrytään kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun. Pienemmän, 2 500 euron tuen saa siirryttäessä muihin lämmitysjärjestelmiin, joissa öljy jää vielä uuden järjestelmän rinnalle. Tuki ei edellytä energiatodistusta, ja se on helpompi hakea kuin ARA:n energia-avustus.

Päällekkäin ei eri tukia voi saada. Myöskään kotitalousvähennystä ei saa, jos hankkeeseen on saanut muuta tukea.

Energia-avustus vai kotitalousvähennys?

Korjaushankkeeseen ei voi saada sekä kotitalousvähennystä että energia-avustusta.
Remontoijan kannattaa harkita, kumpaa vaihtoehtoa kannattaa hyödyntää. Vuonna 2020 kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 2 250 euroa, jonka saa, kun yritykseltä ostettujen palveluiden työn osuus on yhteensä 5 875 euroa. Puolisot voivat saada yhteensä 4 500 euron vähennyksen.

Kotitalousvähennys on yleensä järkevämpi vaihtoehto siirryttäessä maalämpöön, koska siitä aiheutuu yleensä työkuluja täyteen kotitalousvähennykseen oikeuttava määrä.

Jos ei ole mahdollista järkevällä tavalla saavuttaa täyttä 6 000 euron energia-avustusta,
kannattaa hyödyntää kotitalousvähennys. Muiden lämmitysjärjestelmien kuin maalämmön asennuksesta aiheutuvat työkustannukset eivät välttämättä samalla tavalla oikeuta täyteen kotitalousvähennykseen.

Energia-avustus on kannattava vaihtoehto silloin, kun samana vuonna on tarve tilata
muita palveluita, joihin voi hyödyntää kotitalousvähennystä. Suunnittelutyöhön ei
myönnetä kotitalousvähennystä.

Avustukset öljylämmityksen vaihtajalle

Ely-keskuksen avustus on tarkoitettu ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen öljylämmitysjärjestelmän korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla.

ARA:n tuki vaatii asiantuntija-apua

– Kannattaa selvittää tapauskohtaisesti, mitä tukea on kannattavinta hakea, toteaa Kari Balk.

Erityisesti ARA:n tuen hakeminen on hankalaa ilman asiantuntija-apua, koska avustusta varten tarvitaan energiatodistuslaskelmat sekä hakuvaiheessa että remontin toteuttamisen jälkeen.

Lisäksi tarvitaan laskelmat suunnitelluista ja toteutuneista parannuksesta suhteessa alkuperäisiin rakenteisiin.

– ARA ei anna korjaustoimenpiteisiin liittyvää neuvontaa, ja suosittaa käyttämään selvitystyössä asiantuntijaa.

Maksatushakemukseen liitettävän remontin jälkeisen energiatodistuksen voi laatia vain pätevöitynyt energiatodistuksen laatija. ARA suosittelee, että myös hakuvaiheen laskennan tekee pätevöitynyt energiatodistuksen laatija.

– Esimerkiksi meillä Ekolämmöxissä tehdään e-lukulaskelma ja energiatodistukset. Useat asiakkaat ovat jo avustusta saaneetkin.

ARA:n avustuskelpoisuuden määrittelyssä käytetään lähtötilanteena rakennuksen alkuperäinen käyttöönottohetken e-lukua, mikä ei välttämättä ole rakennuksessa vallitseva tilanne. 4 000 euron avustuksen saaminen edellyttää omakotitaloissa e-luvun parantamista 44 prosentilla ja rivi- ja kerrostaloissa 36 prosentilla. Suurimman 6 000 euron avustuksen saaminen edellyttää lähes nollaenergiataloa.

Tarkat laskelmat tarvitaan

– Kun energia-avustusta lähdetään hakemaan, ensin kartoitetaan lähtötilanne. Sitten annamme suosituksen ratkaisuista ja toimenpiteistä, jotka täyttävät avustuksen saamisen perusteet tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.

Ekolämmöx voi haluttaessa myös toteuttaa remontin ja kirjata kustannukset.

– Suunnittelussa kannattaa huomioida kiinteistön energiatehokkuus kokonaisuutena ja tehdä tarkat laskelmat eri vaihtoehtojen kustannuksista ja vaikutuksista e-lukuun, Balk toteaa.

Avustuksen saamisen kriteerit ovat varsin korkeat, ja siksi niiden saavuttaminen vaatii yleensä useampia toimenpiteitä.

– Hybridilämmitykseen erikoistuneena yrityksenä voimme auttaa myös vaihtoehtojen vertailussa ja sopivimman kokonaisuuden suunnittelussa.

Energia-avustuksen osuus korjauskustannuksista vaihtelee korjaustoimenpiteittäin.

Esimerkiksi öljylämmityksen uusimisen kustannuksiin tukea saa 100-prosenttisesti ja lämpöpumppu- ja aurinkoenergiaratkaisuihin 50 prosenttia.

Käytännössä ARA:n energia-avustuksen maksimi määrä 4 000 tai 6 000 euroa täyttyy useimmissa hankkeissa.

Korjaukset, johon avustusta haetaan, saa aloittaa vasta sitten, kun avustushakemus liiteasiakirjoineen on toimitettu ARA:lle. Työ katsotaan aloitetuksi, kun tarvikkeet hankitaan tai purkutyöt on aloitettu.

Ely-keskuksen tuki helpompi hakea

Ely-keskuksen avustus on tarkoitettu ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla.

Avustusta myönnetään öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen sekä öljylämmityksen korvaamiseen toisella lämmitysjärjestelmällä, poislukien fossiilisia polttoaineita käyttävät lämmitysjärjestelmät.

Avustusta voidaan myöntää takautuvasti kustannuksiin, jotka ovat syntyneet viime kesäkuussa tai sen jälkeen.

Ely-keskuksen tukea haettaessa pääsee vähemmällä byrokratialla.

– Hakemuksen täyttäminen on huomattavasti yksinkertaisempaa kuin ARA:n. avustuksen, Kari Balk toteaa.

Ely-keskuksen myöntää koko maassa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Avustusta voi hakea niin kauan kuin määrärahaa riittää, enintään syksyyn 2022 asti.

Teksti: Tarja Pitkänen