Hyvä lämmitys on yhdistelmä useita lämmönlähteitä

Talomestari 4-5/2021
Kategoriat:
Avainsanat Kategoriat Aurinkokeräin Öljylämmitys Vesitakka

Hybridilämmityksellä voi parantaa omavaraisuusastetta ja madaltaa käyttökustannuksia. 1980-luvulla taloihin rakennettiin usein öljylämmitys. 1990-luvulla suosiossa oli suora sähkölämmitys. 2000-luvulla maalämmöstä tuli suosittu. Juuri nyt suosiotaan hybridilämmitysjärjestelmiä.

Taloa ei ole pakko lämmittää esimerkiksi vain maalämmöllä, öljyllä tai sähköllä, muitakin vaihtoehtoja on runsaasti. Hybridilämmityksellä tarkoitetaan kahden tai useamman lämmitysmuodon vuorottelua, esimerkiksi vuodenajan tai vuorokauden ajan mukaan. Tällöin hyödynnetään kummankin lämmitysmuodon parhaat puolet ja olosuhteet. Lämmitysmuotoja voi olla useampikin vuorottelemassa tai myös samanaikaisesti toiminnassa.

Hybridijärjestelmällä voi päästä lämmityksessä jopa omavaraisuuteen ja samalla oikeilla valinnoilla voi säästää isoja rahasummia energialaskuissa. Omavaraisuus on alkanut kiinnostaa ihmisiä etenkin energian hinnan nousun ja sähkön siirtomaksujen nousun myötä. Pitkän ajan kuluessa kertyy myös taloudellista säästöä, kun järjestelmät ovat ensin maksaneet itsensä takaisin.

Vihtiläisen Ekolämmöx Oy:n energia-asiantuntija Kari Balk sanoo ihmisten tietoisuuden erilaisista lämmitysmahdollisuuksista kasvaneen. Suora sähkölämmitys on ollut suosittu, onhan se helppo ja vaivaton lämmitysmuoto. Sähkön kustannukset ovat kuitenkin jatkuvassa nousussa, jolloin lämmityskulut nousevat.  Toinen ongelma on se, että sähkölämmitteisen talon lämmitysjärjestelmää on hyvin vaikea muuttaa toiseksi, ja muutostyö tulee kalliiksi.

– Suoraan sähköön tai vain öljylämmitykseen perustuvia taloja tehdään enää harvoin. Maalämpö on suosittu, mutta pohjavesialueilla rakennuspaikkoja, joille ei saa porata maalämpökaivoa. Jos tontin maaperä on hyvin hiekkainen, tulee maalämpökaivojen poraaminen kalliiksi. Maalämpö ei ole myöskään taloudellisesti mielekäs vaihtoehto, jos talon koko on alle 150 neliötä, Balk sanoo. Nyt yleistyvät erilaiset hybridijärjestelmät.

– Hybridilämmitys tehdään yhdistelemällä sopivat järjestelmän talon koon. energiankulutuksen ja asiakkaan käyttötottumusten perusteella. Esimerkiksi aurinkokeräimet, vesikiertoinen takka tai vesikiertoinen kiuas voivat tuottaa talon lämmitysenergian.

Ekolämmöx suunnittelee uusiutuvaan energiaan perustuvia lämmitysjärjestelmäkokonaisuuksia. Hybridijärjestelmiä rakennetaan sekä vanhoihin että uusiin taloihin. Yritys hoitaa niin järjestelmän suunnittelun, toimituksen kuin asennuksenkin.

Miten vesi lämmitetään?

– Uuden omakotitalon rakentamista suunniteltaessa kannattaa pohtia tarkasti, miten talo- ja käyttövesi aiotaan lämmittää. Lämmitysjärjestelmää mietittäessä ensimmäinen merkitsevä asia on talon koko, siitä voi laskea talon lämmitysenergian tarpeen. Myös talon asukkaiden lukumäärällä ja käyttötottumuksilla on merkitystä lämmitysjärjestelmää valittaessa, toteaa energia- asiantuntija Balk.

Lämmitysvaihtoehtoja on markkinoilla runsaasti, siksi kannattaa käyttää harkintaa.

– Pitää miettiä, mitä ominaisuuksia arvostaa ja miten vaivattoman lämmitysmuodon taloonsa haluaa. Kannattaa suoda ajatus sillekin, että jos haluaa myöhemmin myydä talon, millainen lämmitysjärjestelmä mahdollisesti ostajia kiinnostaa.

Kari Balkin mukaan alle 150 -neliöisissä taloissa hybridilämmitysjärjestelmä on kustannustehokkain.

– Tämän kokoisten talojen vuotuinen energiankulutus on noin 10 000 kilowattituntia. Tästä puolet kuluu käyttöveden lämmittämiseen. Yleensä paras vaihtoehto on useamman lämmönlähteen yhdistelmä. Yhdistelmässä voivat olla aurinkokeräimet, vesikiertoinen takka ja energian talteen oltava piippu.

Tulosta myös osittaisilla muutoksilla

Kari Balk kannustaa ihmisiä miettimään myös vanhempien omakotitalojen lämmitysasioita. Hän sanoo, että ensin kiinteistöille tehdään energiatodistus ja pyritään sen avulla minimoimaan energiahäviöt. Vasta kulutustottumusten kartoittamisen jälkeen kannattaa lähteä miettimään sopivia muutoksia energiantuotantojärjestelmään.

Öljykattilan voi lämmitysveden lämmityksessä korvata maalämpöpumpun lisäksi myös ilma-vesilämpöpumpulla, joka ottaa lämpöä ilmasta ja luovuttaa sen veteen.

– Vanhemmissa taloissa lämmitysjärjestelmien osittaisella uusimisel1a voidaan saavuttaa isoja säästöjä. Omakotitalossa voidaan uusia kiuas. Kun taloon asennetaan vesikiertoinen kiuas, voidaan kiukaan tuottamalla lämpöenergialla hoitaa käyttöveden lämmitys. Sama tulos saavutetaan aurinkokeräinten avulla.

Parhaiten hybridilämmityksessä toimii vesikiertoinen lämmönjako. Hybridivaraajaan voidaan yhdistää useampia lämmitysmuotoja, kuten katon aurinkokeräimet ja vesikiertotakka.

Ekolämmöx Oy:n energia-asiantuntija Kari Balk toteaa ihmisten tietoisuuden erilaisista lämmitysmahdollisuuksista kasvaneen

Teksti: Talomestari. Kuva: Reijo Telaranta